fbpx

0908 818 332

Hotline

Zásady používania osobných údajov

Informácie pre návštevníkov a užívateľov stránky

Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. Z. O ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), podľa ktorého objednávateľ vyjadril súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom poskytnutia služieb, ktoré sú uvedené na web stránke www.vynasaci.sk ako aj súvisiace služby.

Zásady majú za cieľ informovať, akým spôsobom www.vynasaci.sk zhromažďuje, spracúva, používa a odovzdáva Vaše osobné údaje (spoločne ďalej „spracúvanie osobných údajov“) najmä v súvislosti s Vašim používaním webovej stránky www.vynasaci.sk. Osobnými údajmi sa rozumejú informácie týkajúce sa určitej osoby, ktorú je možné na základe týchto informácií, prípadne v spojení s ďalšími informáciami, identifikovať.

Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom údajov je scity s.r.o ktorý určuje, akým spôsobom a za akým účelom sa osobné údaje spracúvajú. Kontaktné údaje sú uvedené v časti „Kontakt“ – v hlavnom menu webstránky a v spodnej časti každej podstránky v časti „PREVÁDZKOVATEĽ“.

scity s.r.o.
Rudohorská 6445/20 974 11 Banská Bystrica

IČO: 46960953

kontakt: vynasaci@gmail.com

Aké Vaše osobné údaje a za akým účelom spracúvame?

1. Návšteva webstránky – informácie pre návštevníkov
  • Osobné údaje – napr.: IP adresa, ID cookie, typ a verzia prehliadača, typ zariadenia, ktoré sa používa na prístup na webovú stránku
  • Účel spracúvania – zlepšovanie služieb, štatistické účely
  • Právny základ spracúvania – oprávnený záujem Prevádzkovateľa

Pre detailné informácie o tom, ako využívame súbory cookies a iné technológie zabezpečujúce správne fungovanie a rozvoj nášho webu, si prečítajte naše

Pravidlá používania cookies

2. Kontaktný a Objednávací formulár

Na webovej stránke máme umiestnené formuláre, pomocou ktorých zbierame osobné údaje: meno, e-mailová adresa, telefóne číslo. Z bezpečnostných dôvodov je pri odoslaní formulára uložená aj IP adresa. Formuláre slúžia na objednávku našich služieb alebo odoslanie správy.

3. Analytika

Na webovej stránke využívame analytický nástroj Google Analytics upravený tak, aby o Vás nezbieral žiadne osobné údaje. Pomocou neho sledujeme návštevnosť webových stránok a vyhodnocujeme ako používate našu webovú stránku.

  • Google Analytics Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

S kým zdieľame vaše údaje

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú k vybaveniu vašej žiadosti (objednanie sa, alebo kontaktovanie cez formuláre na webstránke), alebo do doby odvolania vášho súhlasu.

Osobné údaje, ktorých uchovávanie je nevyhnutné pre splnenie všetkých našich povinností vyplývajúcich zo zákonného nariadenia musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom a to bez ohľadu na vami udelený súhlas. Pri daňových a účtovných dokladoch je spravidla táto doba 10 rokov.

V prípade marketingových aktivít alebo v iných prípadoch, na ktoré ste nám udelili súhlas, uchovávame vaše údaje do doby odvolania vášho súhlasu.

Kam posielame vaše údaje

Webová stránka je prevádzkovaná na serveroch spoločnosti WebSupport (WebSupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, Slovensko). Zo strany www.vynasaci.sk sú splnené všetky zásady bezpečnosti a ochrany.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.